Karma-Kinase

HomaPharmed Product 11

 

استرپتو کیناز نوترکیب با خلوص بسیار بالا

پودر لیوفیلیزه برای تزریق وریدی                          

موارد مصرف : انفاکتوس میوکارد و درمان DVT و آمبولی ریه

بسته بندی : هرجعبه حاوی ۱ ویال می باشد.

شرایط نگهداری دارو : در دمای  کمتر از ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی جلوگیری شود.