Karma-HMG

HomaPharmed Product 07

 

منوتروپین برای تزریق با خلوص بسیار بالا

پودر لیوفیلیزه برای تزریق عضلانی / زیرجلدی

ترکیبات : هر ویال حاوی منوتروپین با خلوص بسیار بالا معادل با اثر :

هورمون محرک فولیکولی  ۷۵FSH واحد و هورمون محرک جسم زرد  ۷۵LH  واحد                                            

موارد مصرف : درمان ناباروری زنان و مردان  مورد استفاده درIVF

بسته بندی : هرجعبه حاوی ۳ ویال و ۳آمپول حلال می باشد.

شرایط نگهداری دارو : در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی جلوگیری شود.