Karma FSH

HomaPharmed Product 08

 

یوروفولی تروپین برای تزریق با خلوص بسیار بالا

پودر لیوفیلیزه برای تزریق عضلانی 

ترکیبات : هر ویال حاوی هورمون محرک فولیوکولی   ۷۵FSH واحد                                                       

موارد مصرف : درمان ناباروری زنان و مردان  مورد استفاده درIVF

بسته بندی : هرجعبه حاوی ۱ ویال و ۱ آمپول حلال می باشد.

شرایط نگهداری دارو : در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی جلوگیری شود.