HHT

HomaPharmed Product 10

 

هورمون رشد انسانی

پودر لیوفیلیزه برای تزریق عضلانی/ زیرجلدی                             

موارد مصرف : درمان تاخیر رشد در کودکان با علل کمبود هورمون رشد. مشکل کلیوی یا غیره

بسته بندی : هرجعبه حاوی ۱ ویال و ۱ آمپول حلال می باشد.

شرایط نگهداری دارو : در دمای  کمتر از ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخزدگی جلوگیری شود.